Markaları kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal projelerde buluşturuyor; ilgili gündemi medyaya taşıyoruz. İş ortaklarımıza marka değerlerini yükseltmeye yönelik iletişim stratejileri oluşturuyor, algı yönetimini, çalışanlardan başlayıp, müşterilere ve kamu paydaşlarına 360° derece iletişim yaklaşımıyla yönetiyoruz. Oluşturduğumuz bu iletişim yaklaşımlarını iç iletişim danışmanları, eğitmenler ve eğitim atölyeleriyle güçlendiriyoruz.

Çalışmalarımız

360° Gelecek Değeri

Stratejik İletişim Danışmanlığı

󰀣 Algı yönetimi, gelecek değerini yükseltmenin en temel unsuru. Bir kurum veya markanın algılanan tüm değerlerini doğru yönetmek için iş hedeflerini doğru anlayarak, iletişim mesajlarını sosyal paydaşlarına ve medyaya stratejik bir planla aktarıyoruz.

Etkinlik Yönetimi

󰀣 Ulusal ve uluslararası etkinlikler, sosyal paydaşlara erişme ve gündem oluşturmada önemli bir yere sahip. 360 İletişim olarak düzenlenen tüm etkinliklerin, kurumun iletişim stratejisini gözeten ve mesajları ile bu iletişim stratejisini güçlendiren organizasyonlar olmaları gerektiğine inanıyoruz.

İç İletişim ve
Kurumsal Eğitimler

󰀣 Öğrenen kurum kültüründe gelecek değeri yaratmak için marka ve iletişim eğitimlerinin önemine inanıyoruz. 360 İletişim olarak oluşturduğumuz iletişim stratejilerini, iç iletişim danışmanları, eğitmenler ve eğitim atölyeleri ile güçlendiriyoruz.