Ana Sayfa Danışmanlık Hizmetlerimiz

Gelecek değeri yaratan iletişim stratejiler geliştiriyor,
medyaya ve iş paydaşlarına aktarıyoruz.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Gelecekte değer yaratanlar algı yönetime stratejik yaklaşanlardır.

Stratejik İletisim Danismanligi 360 derece iletisimAlgı yönetimi, gelecek değerini yükseltmenin en temel unsuru. Bir kurum veya markanın algılanan tüm değerlerini doğru yönetmek için iş hedeflerini doğru anlayarak, iletişim mesajlarını sosyal paydaşlarına stratejik bir planla aktarıyoruz.

Belirlenen yol haritasını sosyal içerikleri ile toplumda fark yaratan uzun soluklu projelerle destekliyoruz. Doğru mesajları doğru paydaşlara iletmek için ölçümlenebilecek hedefler belirliyor, iş ortağımızın etkinlik yönetimi ve medya ilişkilerini etkin olarak yönetiyoruz.
Hizmet verdiğimiz kurumlara, kamu, sivil toplum kuruluşları, müşterileri, çalışanları ve medyayı kapsayan 360 derece iletişim stratejileri oluşturuyoruz.

Kamu ve Sosyal Paydaş İlişkileri

Birbirini kucaklayan toplumlar, yarınları birlikte yaratır.

Kamu ve Sosyal Paydaş İlişkileri Biz şeffaf toplum ve sürdürülebilir kalkınma için kamu ve sosyal paydaş iletişiminin önemine inanıyoruz. Gelecek değeri yaratmak isteyen kurumların ve liderinin kamu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, müşteri ve çalışanları nezdinde algılarını yönetebilmelerinin 360 Derece iletişim yaklaşımının esasını oluşturduğu düşüncesindeyiz.

Türkiye’nin marka değerini birlikte yükseltmek misyonuyla, birbirini dinleyen, anlayan ve fırsat eşitliği yaklaşımıyla hareket eden kurumlara sosyal projeler üretiyoruz.

Medya İlişkileri

Doğru algılanmak için doğru mesajlar gerekir.

Medya İlişkileri Kamuoyunda yaratılan bütünsel algı, bir kurum ve liderinin medyada ne kadar yer aldığı ile değil; medya aracılığıyla verdiği mesajların kendi sosyal paydaşları arasında nasıl bir etki yarattığı ile ölçülür.

360° İletişim olarak “haber değeri” taşıyan içeriğin medyada doğru mesajlarla doğru zamanda yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, iş ortaklarımızın medya tarafından kanaat önder olarak algılanmaları için çalışıyoruz.

Lider İletişimi

Liderler,
geleceğin kurucularıdır.

Medya İlişkileri Liderlerin algısı, temsil ettikleri kurumların itibarında en güçlü etkenlerden biri. Liderlerin kanaat önderi oldukları alanları belirliyor, bu alanlarda gündem yönetimi için destek veriyoruz.

Danışmanlık hizmetimizde “başkanlık ofisi” yaklaşımı ile küresel gündemi takip ediyor, düzenli raporlar sunuyoruz. Liderlerin uzmanlık alanlarındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ve ilgili platformlarda yer almaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kamu önünde yaratılan algının önemine inanıyor, liderlerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda kanaat lideri algılarını güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Gelecekte değerli olmak için geleceğe değer vermek gerekir.

Sosyal Sorumluluk Yönetimi Sürdürülebilir kalkınma ve gelecek değerine yatırım yapabilmek için hepimizin sorumluluk taşıdığına inanıyor; sosyal sorumluluk yönetiminde gündem yaratan ve toplumsal dönüşüme yön veren çalışmalar yapıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanması, ilgili sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının özel sektör ile aynı hedef etrafında buluşturulması ve hayata geçirilmesi aşamalarında yer alıyoruz. Yarınlara birlikte yatırım yapmak için özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Finansal İletişim

Finansal iletişimi ile ekonomik değer yaratıyoruz.

Finansal İletişim Finansal iletişim ve halka arz iletişimi ekonomik kalkınmada önemli bir değere sahip. Bu nedenle, halka arz iletişimi ve finansal iletişim alanında Ajans Başkanımız Seçil Şendağ’ın 10 yılı aşkın profesyonel deneyiminden aldığımız güvenle hizmet veriyoruz.

Bu çalışmaları bütünleşik bir finansal iletişim yaklaşımıyla yönlendiriyor; doğrudan yerli / yabancı yatırımcı, kamu ve uluslararası analistlerle görüşerek, roadshow iletişimi düzenliyoruz.