Ana Sayfa Medya İlişkileri

Doğru algılanmak için doğru mesajlar gerekir.

Medya ilişkileri, bir kurum ve liderinin medyada ne kadar yer aldığı değil; medya aracılığıyla verdiği mesajların kendi sosyal paydaşları arasında ne denli farkındalık ve güncel konular arasında ne denli farklılık yarattığı ile ilgili.

360° İletişim olarak medya ilişkilerini “haber değeri” taşıyan içeriğin medyada doğru mesajlarla doğru zamanda yer alması olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, iş ortaklarımızın medyada yarattıkları değer ile yer almaları için iş ortaklığı yapıyor, medya tarafından kanaat önderi olarak algılanmaları için çalışıyoruz.