Ana Sayfa Etkinlik Yönetimi

İyi fikirler, iyi fikir buluşmalarını hak eder.

Sosyal paydaşlara erişme ve gündem oluşturmada ulusal ve uluslararası etkinlikler, hem bir araya getirdikleri kanaat önderleri hem de belli bir süre o gündeme odaklanılmasını sağlamaları ile önem taşıyorlar. Biz, düzenlenen tüm etkinliğin kurumun iletişim stratejisini destekleyen ve mesajları ile bu iletişim stratejisini güçlendiren organizasyonlar olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Etkinlikleri yalnızca organizasyon süresi içinde değil, sürdürülebilir etkisi için etki alanlarını genişletmeye yönelik içeriklerle zenginleştiriyoruz. Kurucu ortaklarımızın, geçtiğimiz otuz yıl içerisinde başarıyla yürüttükleri 1300’e yakın ulusal ve uluslararası etkinliğin sağladığı deneyim ile iş ortaklarımıza hizmet sunuyoruz.