Ana Sayfa Seçil Sendağ Eğitim Danışmanlığı: İç İletişim Danışmanlığı

İç İletişim Danışmanlığıİletişimin İçeriden Başladığına İnanıyoruz

Konuşan organizasyon yaratmak için insan süreçlerine destek veriyoruz. Kurumsal İletişim alanındaki 20 yıllık tecrübemizle iç iletişim projeleri gerçekleştiriyoruz.

Tek ses olabilmek için ortak iletişim dili oluşturuyor, çalışanlara yönelik özel etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bunları yaparken, kadının iş hayatındaki vazgeçilmez rolünü güçlendiriyoruz.

Bütünsel iletişim yaklaşımıyla geliştirdiğimiz iç iletişim stratejilerini, hem yetenek yönetimi hem de kurumsal iletişim hedefleriyle değerlendirerek şekillendirmek için

1Organizasyon psikolojisi, insan kaynakları ve kurumsal iletişim tecrübelerimizi birleştirerek danışmanlık hizmeti veriyoruz.
2Güven ortamı yaratan ve çalışan bağlılığını artıran lider iletişimi için kilit konumdaki çalışanlara eğitimler ve/veya mentorlukla ulaşıyoruz.
3Değişim yönetiminde değişim temsilcilerini seçiyor ve yetkinleştiriyoruz.
4Çalışanlara yönelik özel etkinlikler tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.
5Kurum içi ve kurum dışında tek ses olabilmek için ortak iletişim dili oluşturuyoruz.
6İç iletişim kanallarının gelişimine ve sosyal medyaya taşınmasına destek veriyoruz.

Kurum Kültürünü İçselleştirme

Kurum kültürünü yapılandırırken ortak değerleri benimsemenin, geleceği yönetebilmekteki önemini biliyoruz. Kurum değerlerinin oluşturulması için yönetim ile birlikte çalışırken, çalışanların bu değerleri iş hayatındaki uygulamalarıyla örtüşmelerini sağlamak için her bir değeri sembolize eden oyunlar, sözcük dağarcıkları ve örneklerle canlandırıyoruz. Düşünürken bile geliştiriyor, bireysel değerlerin farkındalığını artırırken, kurum değerlerine birlikte odaklanıyoruz.

Kazanan Kurum Kültürü Atölye Çalışması

Öğrenen kurum kültürünü benimseyen şirketlerin birlikte hareket planı oluşturmalarını sağlayan bu atölye çalışmasıyla, ortak hedeflerde buluşan ekipler yaratmayı amaçlıyoruz. Birlikten düşünme ve strateji geliştirme yetkinliklerini, oyunlar ve fasilitasyon teknikleri geliştiriyoruz. Eğlenirken hedeflerde birlikte buluşarak, çalışan marka değerine yatırım yapıyoruz.

İş Dünyasında Kadın Liderliği

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş dünyasında kadın bakış açısını genişletmek için kadınların yönetimde ve karar süreçlerinde yer aldığı çalışmaları destekliyor ve bunları özel sektöre uyguluyoruz. Kurum içi insan politikalarında kadına etkin olarak yer verilmesini sağlayarak, dahil edici liderlik modelleri geliştiriyoruz.