Ana Sayfa 360° İletişim Hizmetlerimiz

Kurum İçi İletişim

Ekip arkadaşlarımız
en değerli marka
savaşçılarımızdır.

Her değişim içerden destek alarak büyür. Başarılı bir iletişim stratejisi ancak içerden destek alarak güçleneceğini biliyor ve iletişime önce kurum çalışanlarıyla başlıyoruz. Kurum içi iletişim çalışmalarımızda, iletişim kanallarını oluşturuyor ve kurum çalışanlarını dahil eden süreçler yaratıyoruz.

Bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen kurumlarında yönettiğimiz “Kurum Değerleri” çalışmalarını, organizasyon ve kurum kültürünü değerlendirerek yaygınlaştırıyoruz. Kurum içi iletişim organizasyonları için içerik yönetimi yapıyor ve sınıf içi eğitimler, deneyim atölyeleri ve seminerle destekliyoruz.

Etkinlik Yönetimi

İyi fikirler,
iyi fikir buluşmalarını
hak eder.

Sosyal paydaşlara erişme ve gündem oluşturmada ulusal ve uluslararası etkinlikler, hem bir araya getirdikleri kanaat önderleri hem de belli bir süre o gündeme odaklanılmasını sağlamaları ile önem taşıyorlar. Biz, düzenlenen tüm etkinliğin kurumun iletişim stratejisini destekleyen ve mesajları ile bu iletişim stratejisini güçlendiren organizasyonlar olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Etkinlikleri yalnızca organizasyon süresi içinde değil, sürdürülebilir etkisi için etki alanlarını genişletmeye yönelik içeriklerle zenginleştiriyoruz. Kurucu ortaklarımızın, geçtiğimiz otuz yıl içerisinde başarıyla yürüttükleri 1300’e yakın ulusal ve uluslararası etkinliğin sağladığı deneyim ile iş ortaklarımıza hizmet sunuyoruz.

Kurumsal Yayıncılık

Geleceğe yatırım yapmak
birlikte öğrenmeye
yatırımla başlıyor.

Kurumsal kimliği ile kendi marka kimliğini sosyal paydaşları ile doğru olarak buluşturabilen kurumlar ve markalar gelecek değerlerini yaratmada daha güçlü mesajlarla ilerliyorlar.
İş ortaklarımızın kurumsal kimliklerini yansıtan çalışmalarını ve kurumsal yayınlarını hazırlıyoruz. Web sitesi, kurum içi yayınlar, sektör yayınları, faaliyet raporları ve tanıtım broşürlerinin ortak iletişim dillerini oluşturuyoruz.

Gelecek Değeri Eğitimleri

Gelecekte değerli olmak
için geleceğe değer
vermek gerekir.

Biz, kurumların markalarını ve çalışanlarını gelecek değerlerinin vazgeçilmez öğeleri olarak kabul ediyor; itibar yönetimde değer artırmaya yönelik stratejik iletişim danışmanlığı ve bu projelere yönelik eğitim çözümleri öneriyoruz.
Gelecek Değeri Eğitimleri yaklaşımıyla on yılda sektöründe öncü pek çok kuruma eğitim verdik. Seminerler ve deneyim atölyeleriyle onbinlerce kişiye ulaştık. Özellikle marka temsili, kurum içi iletişim ve kadın liderliği alanlarındaki programlarımızla iş ortaklarımızın gelecek değerine yatırım yapmalarını destekliyoruz. İç iletişim eğitimlerimizi “Kazanan Kurum Kültürü” üzerine kurguluyor; katılımcıların yönetsel becerilerinin kurum değerleri ekseninde geliştirilmesine odaklanıyoruz.
Ayrıca iş ortaklarımız için medya ilişkileri eğitimleri kurguluyoruz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.